Serdar Berdimuhamedow Ahalda täze keselhana açdy

0 ses
169
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 29.12.2017 10:36 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#110)
27-nji dekabr 2017-de Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde 375 orunlyk täze medisina toplumynyň açylyş dabarasy boldy.
Bu dabaraly çäre prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň däl-de, onuň oglunyň, Mejlisiň kanyunçylyk we onuň kadalary baradaky komtetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açyldy.
Türkmenistan döwletimiziň ösmegi halk berilýän sosiýal ýeňillikler we hyzmatlaryň artmagy buýsanç berýär. Ýöne bärde iň täsin zat bolsa, mundan ozalky bütin dabarly açyşlara (mekdep bolsun, edara bolsun. keselhana bolsun) hemişe predizentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut ýörite özi gatnaşardy. Mundan öň parlamentiň deputatlary öz uçastoklarynda gurluşyk desgalaryny açmandylar.
Bu habarlar bilen soňky wagtlarda ýuwaş-ýuwaşdan Serdar Berdimuhamedowyň geljekde Türkmenistan syýasatynda aktiw rol aljakdygy barada aýdylýan pikirler has hem goldanýar we güýçlenýär.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...