Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby Ýurduň iň gowy etraby saýlandy $1 million sylag berildi

0 ses
48
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 27.01.2018 18:49 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#118)
Türkmenistanda 2017-nji ýylyň başynda, ýyllyk sosial-ykdysady we medeni görkezijileri esasynda, ýurduň etrap-şäherleriniň arasynda bäsleşik yglan edildi.
Bäsleşikde Mary welaýatynyň Wekilbazar etraby ýeňiji boldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyny 1 million ABŞ dollary möçberindäki pul baýragy bilen sylaglamak hakyndaky karara gol çekdi diýip, TDH döwlet habar gullugy habar berýär.
Şeýle-de prezident 2018-nji ýylyň bäsleşigini yglan etmek baradaky karara gol çekdi.

ÇEŞME: Türkmenistanyň Hronikasy
...