Türkmenistanyň Kasamy

0 ses
485
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Umumy Maglumat | 14.07.2018 11:35 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#172)
Mekdeplerde talyp wagtymyz her gün ir bilen hatara durup Türkmenistan Watanymyň gözel kasamy okaýardyk. Kasamda watanyma, topragyma el we dil ýetirmejegimize, dönüklik etmejegimize and içýärdik. Ine, şul ýere ýene bir gezek ýazasym geldi bu gözel kasamymyzy.

Eziz Türkmenistan – ata Watanym,
Gurban bolsun saňa bu janym-tenim!
Eger-de men saňa sähelçe şek ýetirsem,
Goý, meniň elim gurasyn!
Eger-de men saňa dil ýetirsem,
Goý, meniň dilim gurasyn!
Eger-de men Türkmenistan Watanyma,
Türkmenistanyň Prezidentine dönüklik etsem,
Goý, meniň ömrüm kül bolsun!

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...