Daýhanbank döwlet täjirçilik banky hünärmenleri işe çagyrýar

0 ses
23
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 08.09.2018 08:58 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#185)
«Türkmenistan» gazediniň (05.09.2018) habar bermegine görä «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky işgärleri döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek üçin, hünärmenleri saýlap-seçip almak maksady bilen, boş duran wezipelere maliýe we bank ulgamynda 5 ýyldan köp iş tejribesi bolan ýokary ykdysady bilimli hünärmenleri işe çagyrýar.

Türkmenistandaky ýa-da daşary ýurt uniwersitetlerinde bank, maliýe, ykdysadyýet, täjirçilik, we dolandyryş boýunça bakalwr derejesini tamamlan raýatlar bu wezipelere ýüz tutup bilerler.

Habarlaşmak üçin: 38-02-73, 38-02-77, 38-02-67.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...