Nobel Baýraklary 1901-2018

+4 ses
63
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Ylym Bilim | 17.11.2018 18:47 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#215)
Nobel baýragy, 27 Noýabr 1895 we 30 Dekabr 1896 senelerinde Stokholmda yglan edilen beýannamasynda Alfred Nobel Guramasy tarapyndan adamzada hyzmat edenleri sylaglandyrmak maksady bilen berilýän ygtybarly bir sylagdyr. Birinji Nobel baýragy 1901 senesinde berilmäne başlandy.
Nobel sylaglary Şwed Karollygynyň Bilimler Akademiýasy, Şwed Akademiýasy, Karolinska Instituty we Norweg Nobel Komissiýa tarapyndan her ýyl gurnalýan dabara bilen fizika, himiýa, edebiýat, parahatçylyk, fizýologiýa we lukmançylyk pudaklarynda adamzada beýik hyzmaty geçen we düýpli täzelikleri girizen adamlaryna ýa-da guramalara berilýär. 1968 senesinden soňra bu pudaklara ykdysadyýet pudagy hem dahyl edildi.
Her pudakdaky sylaglar aýry bir komissiýa tarapyndan berilýär. Şwed Karollygynyň Bilimler Akademiýasy fizika, himiýa we ykdysadyýet pudaklaryndaky; Karolinska Instituty lukmançylyk pudaklaryndaky; Norweg Nobel Komissiýasy bolsa edebiýat pudagyndaky sylaglary berýär. Norweg Parlamenti tarapyndan Şwed Akademiýasyndan saýlanan bäş adamlyk komissiýa bolsa parahatçylyk pudagynda sylaglary berýär. Sylag almana mynasyp görülen adamlara ýa-da guramalara bir diplom we ýyllara görä üýtgeýän mukdarda pul baýragy berilýär. 1901 senesinde Nobel baýragyny ilk alanlara 150,782 SEK (16,684 Amerikan Dollary) berilipdi. Bu Dekabr 2007 senesinde 7,731,004 SEK'e (855,453 Amerikan Dollary) deňk boldy. 10 Dekabr 2008 senesinde Stokholmda geçirilen Alfred Nobeliň ölüm senesi hatyrasyndaky dabarada sylag alanlara 10,000,000 SEK (1,106,520 Amerikan Dollary) pul berildi.
2011 senesinden başlap, 20 gurama we 69 ykdysadyýet pudagyndaky sylag gazananlara dahyl bolmak bilen jemi 826 adam we guramalara sylag berildi. Bu baýragyna mynasyp görülenlere birnäçe alymlar bolsa gerek öz islegleri ýa-da öz döwletlerindäki hökümetleriň rugsat bermänligi sebäpli bu baýragy alman galdylar. Bular;
A: 1938 we 1939 ýyllarynda, Germaniýa Adolf Gitler hökümeti, Riçard Kuhn (himiýa, 1938), Adolf Butenandt (himiýa, 1939) we Gerhard Domagk-a (lukmançylyk, 1939) sylaglaryny almana rugsat bermedi. Sylag eýelerine soňra diploma we medal sylaglary berildi, welin pul baýragyny kabul etmediler.
B: 1948 ýylynda Nobel Parahatçylyk baýragy hiç kimse berilmedi. Nobel Guramasy internet saýynda baýragyň Mohandas Karamçand Gandi-e beriljekdigini ýöne onuň janyna gurnalan kast sebäpli baýragy onuň hatyr adyna berilendigini ýazdy.
C: 1958 ýylynda, Rus Boris Pasternak, Sowýetler Soýuzynyň basyş we itergileri netijesinde, Nobel Edebiýat baýragyny ret etmek ýagdaýynda galdy.
D: 1964 ýylynda, Jean-Paul Sartre ömri boýunça bütin resmi sylaglary almany ret edenligi sebäpli Nobel baýragyny hem almany ret etdi.
E: 1973 ýylynda, Le Duç Tho Nobel Parahatçylyk baýragyny ret etdi. Sebäbini bolsa Wýetnam Söweşi üçin ataşkes antlaşmasy bolan Pariž Parahatçylyk Antlaşmasynda ýardymlary bolsa-da bu özüni sylaga mynasyp görmeýändigi diýip beýan etdi.
F: 2010 ýylynda, Liu Xiaobo Hytaý awtokrat hökümeti tarapyndan 11 ýyl türme basylmagy sebäpli Nobel Parahatçylyk baýragyny alyp bilmedi.
1940 we 1942 ýyllarynda bolsa II. Dünýä Söweşi sebäbi bilen Nobel Sylaglary hiç berilmedi. Döwletlerarasy Gyzyl Haç Komissiýa bu güne çenli jemi 6 gezek Nobel Parahatçylyk baýragyny almana mynasyp görüldi. 826 Nobel baýragy gazananlaryň 43-i aýaldyr. Marie Curie 1903 senesinde fizika pudagynda birinji Nobel baýragy gazanan aýal bolup durýar. Curie 1911 senesinde hem Nobel Himiýa baýragyny almaga mynasyp görüldi.
Awtor: (Talyp) | 17.11.2018 18:59 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#216)
Fizika pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901 - Fizika Nobel Baýragy: Wilhelm Conrad Röntgen
1902 - Fizika Nobel Baýragy: Hendrik A. Lorentz; Pieter Zeeman
1903 - Fizika Nobel Baýragy: Henri Becquerel; Pierre Curie; Marie Curie
1904 - Fizika Nobel Baýragy: Lord Rayleigh
1905 - Fizika Nobel Baýragy: Philipp Lenard
1906 - Fizika Nobel Baýragy: J. J. Thomson
1907 - Fizika Nobel Baýragy: Albert A. Michelson
1908 - Fizika Nobel Baýragy: Gabriel Lippmann
1909 - Fizika Nobel Baýragy: Ferdinand Braun; Guglielmo Marconi
1910 - Fizika Nobel Baýragy: Johannes Diderik van der Waals
1911 - Fizika Nobel Baýragy: Wilhelm Wien
1912 - Fizika Nobel Baýragy: Gustaf Dalén
1913 - Fizika Nobel Baýragy: Heike Kamerlingh Onnes
1914 - Fizika Nobel Baýragy: Max von Laue
1915 - Fizika Nobel Baýragy: William Henry Bragg; William Lawrence Bragg
1916 - Fizika Nobel Baýragy: —
1917 - Fizika Nobel Baýragy: Charles Glover Barkla
1918 - Fizika Nobel Baýragy: Max Planck
1919 - Fizika Nobel Baýragy: Johannes Stark
1920 - Fizika Nobel Baýragy: Charles Édouard Guillaume
1921 - Fizika Nobel Baýragy: Albert Einstein
1922 - Fizika Nobel Baýragy: Niels Bohr
1923 - Fizika Nobel Baýragy: Robert A. Millikan
1924 - Fizika Nobel Baýragy: Manne Siegbahn
1925 - Fizika Nobel Baýragy: James Franck; Gustav Hertz
1926 - Fizika Nobel Baýragy: Jean Baptiste Perrin
1927 - Fizika Nobel Baýragy: Arthur H. Compton; Charles Thomson Rees Wilson
1928 - Fizika Nobel Baýragy: Owen Willans Richardson
1929 - Fizika Nobel Baýragy: Louis de Broglie
1930 - Fizika Nobel Baýragy: Chandrasekhara Venkata Raman
1931 - Fizika Nobel Baýragy: —
1932 - Fizika Nobel Baýragy: Werner Heisenberg
1933 - Fizika Nobel Baýragy: Erwin Schrödinger; Paul A.M. Dirac
1934 - Fizika Nobel Baýragy: —
1935 - Fizika Nobel Baýragy: James Chadwick
1936 - Fizika Nobel Baýragy: Victor F. Hess; Carl D. Anderson
1937 - Fizika Nobel Baýragy: Clinton Davisson; George Paget Thomson
1938 - Fizika Nobel Baýragy: Enrico Fermi
1939 - Fizika Nobel Baýragy: Ernest Lawrence
1940 - Fizika Nobel Baýragy: —
1941 - Fizika Nobel Baýragy: —
1942 - Fizika Nobel Baýragy: —
1943 - Fizika Nobel Baýragy: Otto Stern
1944 - Fizika Nobel Baýragy: Isidor Isaac Rabi
1945 - Fizika Nobel Baýragy: Wolfgang Pauli
1946 - Fizika Nobel Baýragy: Percy W. Bridgman
1947 - Fizika Nobel Baýragy: Edward V. Appleton
1948 - Fizika Nobel Baýragy: Patrick M.S. Blackett
1949 - Fizika Nobel Baýragy: Hideki Yukawa
1950 - Fizika Nobel Baýragy: Cecil Powell
1951 - Fizika Nobel Baýragy: John Cockcroft; Ernest T.S. Walton
1952 - Fizika Nobel Baýragy: Felix Bloch; Edward M. Purcell
1953 - Fizika Nobel Baýragy: Frits Zernike
1954 - Fizika Nobel Baýragy: Max Born; Walther Bothe
1955 - Fizika Nobel Baýragy: Willis E. Lamb; Polykarp Kusch
1956 - Fizika Nobel Baýragy: John Bardeen; Walter H. Brattain; William B. Shockley
1957 - Fizika Nobel Baýragy: Chen Ning Yang; Tsung-Dao Lee
1958 - Fizika Nobel Baýragy: Pavel Cherenkov; İlya Frank; İgor Tamm
1959 - Fizika Nobel Baýragy: Emilio Segrè; Owen Chamberlain
1960 - Fizika Nobel Baýragy: Donald A. Glaser
1961 - Fizika Nobel Baýragy: Robert Hofstadter; Rudolf Mössbauer
1962 - Fizika Nobel Baýragy: Lev Landau
1963 - Fizika Nobel Baýragy: Eugene Wigner; Maria Goeppert-Mayer; J. Hans D. Jensen
1964 - Fizika Nobel Baýragy: Charles H. Townes; Nicolay G. Basov; Aleksandr M. Prokhorov
1965 - Fizika Nobel Baýragy: Sin-Itiro Tomonaga; Julian Schwinger; Richard P. Feynman
1966 - Fizika Nobel Baýragy: Alfred Kastler
1967 - Fizika Nobel Baýragy: Hans Bethe
1968 - Fizika Nobel Baýragy: Luis Alvarez
1969 - Fizika Nobel Baýragy: Murray Gell-Mann
1970 - Fizika Nobel Baýragy: Hannes Alfvén; Louis Néel
1971 - Fizika Nobel Baýragy: Dennis Gabor
1972 - Fizika Nobel Baýragy: John Bardeen; Leon Neil Cooper; Robert Schrieffer
1973 - Fizika Nobel Baýragy: Leo Esaki; Ivar Giaever; Brian David Josephson
1974 - Fizika Nobel Baýragy: Martin Ryle; Antony Hewish
1975 - Fizika Nobel Baýragy: Aage Bohr; Ben R. Mottelson; James Rainwater
1976 - Fizika Nobel Baýragy: Burton Richter; Samuel C.C. Ting
1977 - Fizika Nobel Baýragy: Philip Warren Anderson; Sir Nevill F. Mott; John H. van Vleck
1978 - Fizika Nobel Baýragy: Pyotr Kapitsa; Arno Penzias; Robert Woodrow Wilson
1979 - Fizika Nobel Baýragy: Sheldon Glashow; Abdus Salam; Steven Weinberg
1980 - Fizika Nobel Baýragy: James Cronin; Val Fitch
1981 - Fizika Nobel Baýragy: Nicolaas Bloembergen; Arthur L. Schawlow; Kai M. Siegbahn
1982 - Fizika Nobel Baýragy: Kenneth G. Wilson
1983 - Fizika Nobel Baýragy: Subramanyan Chandrasekhar; William A. Fowler
1984 - Fizika Nobel Baýragy: Carlo Rubbia; Simon van der Meer
1985 - Fizika Nobel Baýragy: Klaus von Klitzing
1986 - Fizika Nobel Baýragy: Ernst Ruska; Gerd Binnig; Heinrich Rohrer
1987 - Fizika Nobel Baýragy: J. Georg Bednorz; K. Alex Müller
1988 - Fizika Nobel Baýragy: Leon M. Lederman; Melvin Schwartz; Jack Steinberger
1989 - Fizika Nobel Baýragy: Norman F. Ramsey; Hans G. Dehmelt; Wolfgang Paul
1990 - Fizika Nobel Baýragy: Jerome I. Friedman; Henry W. Kendall; Richard E. Taylor
1991 - Fizika Nobel Baýragy: Pierre-Gilles de Gennes
1992 - Fizika Nobel Baýragy: Georges Charpak
1993 - Fizika Nobel Baýragy: Russell A. Hulse; Joseph H. Taylor, Jr.
1994 - Fizika Nobel Baýragy: Bertram N. Brockhouse; Clifford G. Shull
1995 - Fizika Nobel Baýragy: Martin L. Perl; Frederick Reines
1996 - Fizika Nobel Baýragy: David M. Lee; Douglas D. Osheroff; Robert Coleman Richardson
1997 - Fizika Nobel Baýragy: Steven Chu; Claude Cohen-Tannoudji; William D. Phillips
1998 - Fizika Nobel Baýragy: Robert B. Laughlin; Horst L. Störmer; Daniel C. Tsui
1999 - Fizika Nobel Baýragy: Gerardus 't Hooft; Martinus J.G. Veltman
2000 - Fizika Nobel Baýragy: Zhores I. Alferov; Herbert Kroemer; Jack Kilby
2001 - Fizika Nobel Baýragy: Eric A. Cornell; Wolfgang Ketterle; Carl E. Wieman
2002 - Fizika Nobel Baýragy: Raymond Davis, Jr.; Masatoshi Koshiba; Riccardo Giacconi
2003 - Fizika Nobel Baýragy: Alexei A. Abrikosov; Vitaly L. Ginzburg; Anthony J. Leggett
2004 - Fizika Nobel Baýragy: David J. Gross; H. David Politzer; Frank Wilczek
2005 - Fizika Nobel Baýragy: Roy J. Glauber; John L. Hall; Theodor W. Hänsch
2006 - Fizika Nobel Baýragy: John C. Mather; George F. Smoot
2007 - Fizika Nobel Baýragy: Albert Fert; Peter Grünberg
2008 - Fizika Nobel Baýragy: Yoichiro Nambu; Makoto Kobayashi; Toshihide Maskawa
2009 - Fizika Nobel Baýragy: Charles K. Kao; Willard S. Boyle; George E. Smith
2010 - Fizika Nobel Baýragy: Andre Geim; Konstantin Novoselov
2011 - Fizika Nobel Baýragy: Saul Perlmutter; Adam G. Riess; Brian P. Schmidt
2012 - Fizika Nobel Baýragy: Serge Haroche;  David J. Wineland
2013 - Fizika Nobel Baýragy: François Englert; Peter W. Higgs
2014 - Fizika Nobel Baýragy: Isamu Akasaki; Hiroshi Amano; Shuji Nakamura
2015 - Fizika Nobel Baýragy: Takaaki Kajita; Arthur B. McDonald
2016 - Fizika Nobel Baýragy: David J. Thouless; Duncan Haldane; John M. Kosterlitz
2017 - Fizika Nobel Baýragy: Rainer Weiss; Barry Barish; Kip Thorne
2018 - Fizika Nobel Baýragy: Arthur Ashkin; Gerard Mourou; Donna Strickland
Awtor: (Talyp) | 17.11.2018 19:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#217)
Himiýa pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901 - Himiýa Nobel Baýragy: Jacobus H. van 't Hoff
1902 - Himiýa Nobel Baýragy: Hermann Emil Fischer
1903 - Himiýa Nobel Baýragy: Svante Arrhenius
1904 - Himiýa Nobel Baýragy: William Ramsay
1905 - Himiýa Nobel Baýragy: Adolf von Baeyer
1906 - Himiýa Nobel Baýragy: Henri Moissan
1907 - Himiýa Nobel Baýragy: Eduard Buchner
1908 - Himiýa Nobel Baýragy: Ernest Rutherford
1909 - Himiýa Nobel Baýragy: Wilhelm Ostwald
1910 - Himiýa Nobel Baýragy: Otto Wallach
1911 - Himiýa Nobel Baýragy: Marie Curie
1912 - Himiýa Nobel Baýragy: Victor Grignard; Paul Sabatier
1913 - Himiýa Nobel Baýragy: Alfred Werner
1914 - Himiýa Nobel Baýragy: Theodore William Richards
1915 - Himiýa Nobel Baýragy: Richard Martin Willstätter
1916 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1917 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1918 - Himiýa Nobel Baýragy: Fritz Haber
1919 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1920 - Himiýa Nobel Baýragy: Walther Hermann Nernst
1921 - Himiýa Nobel Baýragy: Frederick Soddy
1922 - Himiýa Nobel Baýragy: Francis William Aston
1923 - Himiýa Nobel Baýragy: Fritz Pregl
1924 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1925 - Himiýa Nobel Baýragy: Richard Adolf Zsigmondy
1926 - Himiýa Nobel Baýragy: Theodor Svedberg
1927 - Himiýa Nobel Baýragy: Heinrich Otto Wieland
1928 - Himiýa Nobel Baýragy: Adolf Otto Reinhold Windaus
1929 - Himiýa Nobel Baýragy: Arthur Harden; Hans von Euler-Chelpin
1930 - Himiýa Nobel Baýragy: Hans Fischer
1931 - Himiýa Nobel Baýragy: Carl Bosch; Friedrich Bergius
1932 - Himiýa Nobel Baýragy: Irving Langmuir
1933 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1934 - Himiýa Nobel Baýragy: Harold Clayton Urey
1935 - Himiýa Nobel Baýragy: Frédéric Joliot-Curie; Irène Joliot-Curie
1936 - Himiýa Nobel Baýragy: Peter Debye
1937 - Himiýa Nobel Baýragy: Walter Haworth; Paul Karrer
1938 - Himiýa Nobel Baýragy: Richard Kuhn[A]
1939 - Himiýa Nobel Baýragy: Adolf Butenandt [A]; Lavoslav Ružička
1940 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1941 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1942 - Himiýa Nobel Baýragy: —
1943 - Himiýa Nobel Baýragy: George de Hevesy
1944 - Himiýa Nobel Baýragy: Otto Hahn
1945 - Himiýa Nobel Baýragy: Artturi Ilmari Virtanen
1946 - Himiýa Nobel Baýragy: James B. Sumner; John Howard Northrop; Wendell Meredith Stanley
1947 - Himiýa Nobel Baýragy: Robert Robinson
1948 - Himiýa Nobel Baýragy: Arne Tiselius
1949 - Himiýa Nobel Baýragy: William Giauque
1950 - Himiýa Nobel Baýragy: Otto Diels; Kurt Alder
1951 - Himiýa Nobel Baýragy: Edwin McMillan; Glenn T. Seaborg
1952 - Himiýa Nobel Baýragy: Archer John Porter Martin; Richard Laurence Millington Synge
1953 - Himiýa Nobel Baýragy: Hermann Staudinger
1954 - Himiýa Nobel Baýragy: Linus Pauling
1955 - Himiýa Nobel Baýragy: Vincent du Vigneaud
1956 - Himiýa Nobel Baýragy: Cyril Norman Hinshelwood; Nikolay Nikolaevich Semenov
1957 - Himiýa Nobel Baýragy: Lord (Alexander R.) Todd
1958 - Himiýa Nobel Baýragy: Frederick Sanger
1959 - Himiýa Nobel Baýragy: Jaroslav Heyrovský
1960 - Himiýa Nobel Baýragy: Willard Libby
1961 - Himiýa Nobel Baýragy: Melvin Calvin
1962 - Himiýa Nobel Baýragy: Max Perutz; John Kendrew
1963 - Himiýa Nobel Baýragy: Karl Ziegler; Giulio Natta
1964 - Himiýa Nobel Baýragy: Dorothy Crowfoot Hodgkin
1965 - Himiýa Nobel Baýragy: Robert Burns Woodward
1966 - Himiýa Nobel Baýragy: Robert S. Mulliken
1967 - Himiýa Nobel Baýragy: Manfred Eigen; Ronald George Wreyford Norrish; George Porter
1968 - Himiýa Nobel Baýragy: Lars Onsager
1969 - Himiýa Nobel Baýragy: Derek Barton; Odd Hassel
1970 - Himiýa Nobel Baýragy: Luis F. Leloir
1971 - Himiýa Nobel Baýragy: Gerhard Herzberg
1972 - Himiýa Nobel Baýragy: Christian B. Anfinsen; Stanford Moore; William Howard Stein
1973 - Himiýa Nobel Baýragy: Ernst Otto Fischer; Geoffrey Wilkinson
1974 - Himiýa Nobel Baýragy: Paul Flory
1975 - Himiýa Nobel Baýragy: John Cornforth; Vladimir Prelog
1976 - Himiýa Nobel Baýragy: William Lipscomb
1977 - Himiýa Nobel Baýragy: Ilya Prigogine
1978 - Himiýa Nobel Baýragy: Peter D. Mitchell
1979 - Himiýa Nobel Baýragy: Herbert C. Brown; Georg Wittig
1980 - Himiýa Nobel Baýragy: Paul Berg; Walter Gilbert; Frederick Sanger
1981 - Himiýa Nobel Baýragy: Kenichi Fukui; Roald Hoffmann
1982 - Himiýa Nobel Baýragy: Aaron Klug
1983 - Himiýa Nobel Baýragy: Henry Taube
1984 - Himiýa Nobel Baýragy: Robert Bruce Merrifield
1985 - Himiýa Nobel Baýragy: Herbert A. Hauptman; Jerome Karle
1986 - Himiýa Nobel Baýragy: Dudley R. Herschbach; Yuan T. Lee; John C. Polanyi
1987 - Himiýa Nobel Baýragy: Donald J. Cram; Jean-Marie Lehn; Charles J. Pedersen
1988 - Himiýa Nobel Baýragy: Johann Deisenhofer; Robert Huber; Hartmut Michel
1989 - Himiýa Nobel Baýragy: Sidney Altman; Thomas Cech
1990 - Himiýa Nobel Baýragy: Elias James Corey
1991 - Himiýa Nobel Baýragy: Richard R. Ernst
1992 - Himiýa Nobel Baýragy: Rudolph A. Marcus
1993 - Himiýa Nobel Baýragy: Kary Mullis; Michael Smith
1994 - Himiýa Nobel Baýragy: George Andrew Olah
1995 - Himiýa Nobel Baýragy: Paul J. Crutzen; Mario J. Molina; Frank Sherwood Rowland
1996 - Himiýa Nobel Baýragy: Robert F. Curl Jr.; Harold Kroto; Richard Smalley
1997 - Himiýa Nobel Baýragy: Paul D. Boyer; John E. Walker; Jens Christian Skou
1998 - Himiýa Nobel Baýragy: Walter Kohn; John Pople
1999 - Himiýa Nobel Baýragy: Ahmed Zewail
2000 - Himiýa Nobel Baýragy: Alan J. Heeger; Alan MacDiarmid; Hideki Shirakawa
2001 - Himiýa Nobel Baýragy: William S. Knowles; Ryōji Noyori; Karl Barry Sharpless
2002 - Himiýa Nobel Baýragy: John Bennett Fenn; Koichi Tanaka; Kurt Wüthrich
2003 - Himiýa Nobel Baýragy: Peter Agre; Roderick MacKinnon
2004 - Himiýa Nobel Baýragy: Aaron Ciechanover; Avram Hershko; Irwin Rose
2005 - Himiýa Nobel Baýragy: Yves Chauvin; Robert H. Grubbs; Richard R. Schrock
2006 - Himiýa Nobel Baýragy: Roger D. Kornberg
2007 - Himiýa Nobel Baýragy: Gerhard Ertl
2008 - Himiýa Nobel Baýragy: Osamu Shimomura; Martin Chalfie; Roger Y. Tsien
2009 - Himiýa Nobel Baýragy: Venkatraman Ramakrishnan; Thomas A. Steitz; Ada E. Yonath
2010 - Himiýa Nobel Baýragy: Richard Heck; Ei-ichi Negishi; Akira Suzuki
2011 - Himiýa Nobel Baýragy: Dan Shechtman
2012 - Himiýa Nobel Baýragy: Robert Lefkowitz; Brian Kobilka
2013 - Himiýa Nobel Baýragy: Martin Karplus; Michael Levitt; Arieh Warshel
2014 - Himiýa Nobel Baýragy: Eric Betzig; Stefan Hell; William Moerner
2015 - Himiýa Nobel Baýragy: Aziz Sancar; Paul L. Modrich; Tomas Lindahl
2016 - Himiýa Nobel Baýragy: Jean-Pierre Sauvage; Fraser Stoddart; Ben Feringa
2017 - Himiýa Nobel Baýragy: Jacques Dubochet; Joachim Frank; Richard Henderson
2018 - Himiýa Nobel Baýragy: Frances H. Arnold; George P. Smith; Sir Gregory P. Winter
Awtor: (Talyp) | 17.11.2018 19:00 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#218)
Lukmançylyk pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Emil Adolf von Behring
1902 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Ronald Ross
1903 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Niels Ryberg Finsen
1904 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Ivan Petrovich Pavlov
1905 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Robert Koch
1906 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Camillo Golgi; Santiago Ramón y Cajal
1907 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Charles Louis Alphonse Laveran
1908 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Ilya Ilyich Mechnikov; Paul Ehrlich
1909 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Emil Theodor Kocher
1910 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Albrecht Kossel
1911 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Allvar Gullstrand
1912 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Alexis Carrel
1913 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Charles Richet
1914 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Robert Bárány
1915 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1916 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1917 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1918 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1919 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Jules Bordet
1920 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: August Krogh
1921 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1922 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Archibald Hill; Otto Fritz Meyerhof
1923 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Frederick Banting; John James Richard Macleod
1924 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Willem Einthoven
1925 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1926 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Johannes Andreas Grib Fibiger
1927 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Julius Wagner-Jauregg
1928 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Charles Nicolle
1929 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Christiaan Eijkman; Frederick Gowland Hopkins
1930 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Karl Landsteiner
1931 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Otto Heinrich Warburg
1932 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Charles Scott Sherrington; Edgar Douglas Adrian
1933 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Thomas Hunt Morgan
1934 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: George Whipple; George Minot; William P. Murphy
1935 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Hans Spemann
1936 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Henry Hallett Dale; Otto Loewi
1937 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Albert Szent-Györgyi
1938 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Corneille Heymans
1939 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Gerhard Domagk[A]
1940 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1941 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1942 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: —
1943 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Henrik Dam; Edward Adelbert Doisy
1944 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Joseph Erlanger; Herbert Spencer Gasser
1945 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Alexander Fleming; Ernst Boris Chain; Howard Walter Florey
1946 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Hermann Joseph Muller
1947 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Carl Ferdinand Cori; Gerty Theresa Cori; Bernardo Houssay
1948 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Paul Hermann Müller
1949 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Walter Rudolf Hess; António Egas Moniz
1950 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Philip Showalter Hench; Edward Calvin Kendall; Tadeus Reichstein
1951 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Max Theiler
1952 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Selman Waksman
1953 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Hans Adolf Krebs; Fritz Albert Lipmann
1954 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: John Franklin Enders; Frederick Chapman Robbins; Thomas Huckle Weller
1955 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Hugo Theorell
1956 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: André Frédéric Cournand; Werner Forssmann; Dickinson W. Richards
1957 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Daniel Bovet
1958 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: George Wells Beadle; Edward Lawrie Tatum; Joshua Lederberg
1959 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Arthur Kornberg; Severo Ochoa
1960 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Frank Macfarlane Burnet; Peter Medawar
1961 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Georg von Békésy
1962 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Francis Crick; James D. Watson; Maurice Wilkins
1963 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: John Carew Eccles; Alan Lloyd Hodgkin; Andrew Huxley
1964 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Konrad Emil Bloch; Feodor Felix Konrad Lynen
1965 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: François Jacob; André Michel Lwoff; Jacques Monod
1966 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Francis Peyton Rous; Charles Brenton Huggins
1967 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Ragnar Granit; Haldan Keffer Hartline; George Wald
1968 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Robert W. Holley; Har Gobind Khorana; Marshall Warren Nirenberg
1969 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Max Delbrück; Alfred Hershey; Salvador Luria
1970 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Julius Axelrod; Ulf von Euler; Bernard Katz
1971 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Earl Wilbur Sutherland, Jr.
1972 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Gerald Edelman; Rodney Robert Porter
1973 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Karl von Frisch; Konrad Lorenz;
1974 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Albert Claude; Christian de Duve; George Emil Palade
1975 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: David Baltimore; Renato Dulbecco; Howard Martin Temin
1976 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Baruch Samuel Blumberg; Daniel Carleton Gajdusek
1977 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Roger Guillemin; Andrew Schally; Rosalyn Sussman Yalow
1978 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Werner Arber; Daniel Nathans; Hamilton O. Smith
1979 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Allan McLeod Cormack; Godfrey Hounsfield
1980 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Baruj Benacerraf; Jean Dausset; George Davis Snell
1981 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Roger W. Sperry; David H. Hubel; Torsten N. Wiesel
1982 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Sune Bergström; Bengt I. Samuelsson; John Robert Vane
1983 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Barbara McClintock
1984 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Niels Kaj Jerne; Georges J. F. Köhler; César Milstein
1985 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Michael Stuart Brown; Joseph L. Goldstein
1986 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Stanley Cohen; Rita Levi-Montalcini
1987 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Susumu Tonegawa
1988 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: James W. Black; Gertrude B. Elion; George H. Hitchings
1989 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: J. Michael Bishop; Harold E. Varmus
1990 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Joseph Murray; E. Donnall Thomas
1991 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Erwin Neher; Bert Sakmann
1992 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Edmond H. Fischer; Edwin G. Krebs
1993 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Richard J. Roberts; Phillip Allen Sharp
1994 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Alfred G. Gilman; Martin Rodbell
1995 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Edward B. Lewis; Christiane Nüsslein-Volhard; Eric F. Wieschaus
1996 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Peter C. Doherty; Rolf M. Zinkernagel
1997 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Stanley B. Prusiner
1998 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Robert F. Furchgott; Louis J. Ignarro; Ferid Murad
1999 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Günter Blobel
2000 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Arvid Carlsson; Paul Greengard; Eric Kandel
2001 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Leland H. Hartwell; Tim Hunt; Paul Nurse
2002 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Sydney Brenner; H. Robert Horvitz; John E. Sulston
2003 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Paul Lauterbur; Peter Mansfield
2004 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Richard Axel; Linda B. Buck
2005 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Barry Marshall; Robin Warren
2006 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Andrew Fire; Craig Mello
2007 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Mario Capecchi; Martin Evans; Oliver Smithies
2008 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Harald zur Hausen; Françoise Barré-Sinoussi; Luc Montagnier
2009 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Elizabeth Blackburn; Carol W. Greider; Jack W. Szostak
2010 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Robert G. Edwards
2011 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Bruce Beutler; Jules A. Hoffmann; Ralph M. Steinman
2012 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: John B. Gurdon; Shinya Yamanaka
2013 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: James E. Rothman; Randy W. Schekman; Thomas C. Südhof
2014 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: John O'Keefe; May-Britt Moser; Edvard Moser
2015 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: William C. Campbell; Satoshi Ōmura
2016 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Yoshinori Ohsumi
2017 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: Jeffrey C. Hall; Michael Rosbash; Michael W. Young
2018 - Lukmançylyk Nobel Baýragy: James P. Allison; Tasuku Honjo
Awtor: (Talyp) | 17.11.2018 19:01 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#219)
Edebiýat pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901 - Edebiýat Nobel Baýragy: Sully Prudhomme
1902 - Edebiýat Nobel Baýragy: Theodor Mommsen
1903 - Edebiýat Nobel Baýragy: Bjørnstjerne Bjørnson
1904 - Edebiýat Nobel Baýragy: Frédéric Mistral; José Echegaray
1905 - Edebiýat Nobel Baýragy: Henryk Sienkiewicz
1906 - Edebiýat Nobel Baýragy: Giosuè Carducci
1907 - Edebiýat Nobel Baýragy: Rudyard Kipling
1908 - Edebiýat Nobel Baýragy: Rudolf Christoph Eucken
1909 - Edebiýat Nobel Baýragy: Selma Lagerlöf
1910 - Edebiýat Nobel Baýragy: Paul Heyse
1911 - Edebiýat Nobel Baýragy: Maurice Maeterlinck
1912 - Edebiýat Nobel Baýragy: Gerhart Hauptmann
1913 - Edebiýat Nobel Baýragy: Rabindranath Tagore
1914 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1915 - Edebiýat Nobel Baýragy: Romain Rolland
1916 - Edebiýat Nobel Baýragy: Verner von Heidenstam
1917 - Edebiýat Nobel Baýragy: Karl Adolph Gjellerup; Henrik Pontoppidan
1918 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1919 - Edebiýat Nobel Baýragy: Carl Spitteler
1920 - Edebiýat Nobel Baýragy: Knut Hamsun
1921 - Edebiýat Nobel Baýragy: Anatole France
1922 - Edebiýat Nobel Baýragy: Jacinto Benavente
1923 - Edebiýat Nobel Baýragy: William Butler Yeats
1924 - Edebiýat Nobel Baýragy: Władysław Reymont
1925 - Edebiýat Nobel Baýragy: George Bernard Shaw
1926 - Edebiýat Nobel Baýragy: Grazia Deledda
1927 - Edebiýat Nobel Baýragy: Henri Bergson
1928 - Edebiýat Nobel Baýragy: Sigrid Undset
1929 - Edebiýat Nobel Baýragy: Thomas Mann
1930 - Edebiýat Nobel Baýragy: Sinclair Lewis
1931 - Edebiýat Nobel Baýragy: Erik Axel Karlfeldt
1932 - Edebiýat Nobel Baýragy: John Galsworthy
1933 - Edebiýat Nobel Baýragy: Ivan Bunin
1934 - Edebiýat Nobel Baýragy: Luigi Pirandello
1935 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1936 - Edebiýat Nobel Baýragy: Eugene O'Neill
1937 - Edebiýat Nobel Baýragy: Roger Martin du Gard
1938 - Edebiýat Nobel Baýragy: Pearl S. Buck
1939 - Edebiýat Nobel Baýragy: Frans Eemil Sillanpää
1940 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1941 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1942 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1943 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
1944 - Edebiýat Nobel Baýragy: Johannes Vilhelm Jensen
1945 - Edebiýat Nobel Baýragy: Gabriela Mistral
1946 - Edebiýat Nobel Baýragy: Hermann Hesse
1947 - Edebiýat Nobel Baýragy: André Gide
1948 - Edebiýat Nobel Baýragy: T. S. Eliot
1949 - Edebiýat Nobel Baýragy: William Faulkner
1950 - Edebiýat Nobel Baýragy: Bertrand Russell
1951 - Edebiýat Nobel Baýragy: Pär Lagerkvist
1952 - Edebiýat Nobel Baýragy: François Mauriac
1953 - Edebiýat Nobel Baýragy: Winston Churchill
1954 - Edebiýat Nobel Baýragy: Ernest Hemingway
1955 - Edebiýat Nobel Baýragy: Halldór Laxness
1956 - Edebiýat Nobel Baýragy: Juan Ramón Jiménez
1957 - Edebiýat Nobel Baýragy: Albert Camus
1958 - Edebiýat Nobel Baýragy: Boris Pasternak[C]
1959 - Edebiýat Nobel Baýragy: Salvatore Quasimodo
1960 - Edebiýat Nobel Baýragy: Saint-John Perse
1961 - Edebiýat Nobel Baýragy: Ivo Andrić
1962 - Edebiýat Nobel Baýragy: John Steinbeck
1963 - Edebiýat Nobel Baýragy: Giorgos Seferis
1964 - Edebiýat Nobel Baýragy: Jean-Paul Sartre[D]
1965 - Edebiýat Nobel Baýragy: Michail Aleksandrovich Sholokhov
1966 - Edebiýat Nobel Baýragy: Shmuel Yosef Agnon; Nelly Sachs
1967 - Edebiýat Nobel Baýragy: Miguel Ángel Asturias
1968 - Edebiýat Nobel Baýragy: Yasunari Kawabata
1969 - Edebiýat Nobel Baýragy: Samuel Beckett
1970 - Edebiýat Nobel Baýragy: Aleksandr Solzhenitsyn
1971 - Edebiýat Nobel Baýragy: Pablo Neruda
1972 - Edebiýat Nobel Baýragy: Heinrich Böll
1973 - Edebiýat Nobel Baýragy: Patrick White
1974 - Edebiýat Nobel Baýragy: Eyvind Johnson; Harry Martinson
1975 - Edebiýat Nobel Baýragy: Eugenio Montale
1976 - Edebiýat Nobel Baýragy: Saul Bellow
1977 - Edebiýat Nobel Baýragy: Vicente Aleixandre
1978 - Edebiýat Nobel Baýragy: Isaac Bashevis Singer
1979 - Edebiýat Nobel Baýragy: Odysseas Elytis
1980 - Edebiýat Nobel Baýragy: Czesław Miłosz
1981 - Edebiýat Nobel Baýragy: Elias Canetti
1982 - Edebiýat Nobel Baýragy: Gabriel García Márquez
1983 - Edebiýat Nobel Baýragy: William Golding
1984 - Edebiýat Nobel Baýragy: Jaroslav Seifert
1985 - Edebiýat Nobel Baýragy: Claude Simon
1986 - Edebiýat Nobel Baýragy: Wole Soyinka
1987 - Edebiýat Nobel Baýragy: Joseph Brodsky
1988 - Edebiýat Nobel Baýragy: Naguib Mahfouz
1989 - Edebiýat Nobel Baýragy: Camilo José Cela
1990 - Edebiýat Nobel Baýragy: Octavio Paz
1991 - Edebiýat Nobel Baýragy: Nadine Gordimer
1992 - Edebiýat Nobel Baýragy: Derek Walcott
1993 - Edebiýat Nobel Baýragy: Toni Morrison
1994 - Edebiýat Nobel Baýragy: Kenzaburo Oe
1995 - Edebiýat Nobel Baýragy: Seamus Heaney
1996 - Edebiýat Nobel Baýragy: Wisława Szymborska
1997 - Edebiýat Nobel Baýragy: Dario Fo
1998 - Edebiýat Nobel Baýragy: José Saramago
1999 - Edebiýat Nobel Baýragy: Günter Grass
2000 - Edebiýat Nobel Baýragy: Gao Xingjian
2001 - Edebiýat Nobel Baýragy: V. S. Naipaul
2002 - Edebiýat Nobel Baýragy: Imre Kertész
2003 - Edebiýat Nobel Baýragy: J. M. Coetzee
2004 - Edebiýat Nobel Baýragy: Elfriede Jelinek
2005 - Edebiýat Nobel Baýragy: Harold Pinter
2006 - Edebiýat Nobel Baýragy: Orhan Pamuk
2007 - Edebiýat Nobel Baýragy: Doris Lessing
2008 - Edebiýat Nobel Baýragy: Jean-Marie Gustave Le Clézio
2009 - Edebiýat Nobel Baýragy: Herta Müller
2010 - Edebiýat Nobel Baýragy: Mario Vargas Llosa
2011 - Edebiýat Nobel Baýragy: Tomas Tranströmer
2012 - Edebiýat Nobel Baýragy: Mo Yan
2013 - Edebiýat Nobel Baýragy: Alice Munro
2014 - Edebiýat Nobel Baýragy: Patrick Modiano
2015 - Edebiýat Nobel Baýragy: Swetlana Alexievich
2016 - Edebiýat Nobel Baýragy: Bob Dylan
2017 - Edebiýat Nobel Baýragy: Kazuo Ishiguro
2018 - Edebiýat Nobel Baýragy: —
Awtor: (Talyp) | 17.11.2018 19:01 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#220)
Parahatçylyk pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Henry Dunant; Frédéric Passy
1902 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Élie Ducommun; Albert Gobat
1903 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Randal Cremer
1904 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Institut de Droit International
1905 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Bertha von Suttner
1906 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Theodore Roosevelt
1907 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Ernesto Teodoro Moneta; Louis Renault
1908 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Klas Pontus Arnoldson; Fredrik Bajer
1909 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Auguste Marie François Beernaert; Paul-Henri-Benjamin d'Estournelles de Constant
1910 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Parahatçylyk Býurosy
1911 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Tobias Michael Carel Asser; Alfred Hermann Fried
1912 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Elihu Root
1913 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Henri La Fontaine
1914 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1915 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1916 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1917 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Gyzyl Haç Komissiýa
1918 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1919 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Woodrow Wilson
1920 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Léon Bourgeois
1921 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Hjalmar Branting; Christian Lous Lange
1922 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Fridtjof Nansen
1923 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1924 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1925 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Austen Chamberlain; Charles G. Dawes
1926 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Aristide Briand; Gustav Stresemann
1927 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Ferdinand Buisson; Ludwig Quidde
1928 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1929 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Frank B. Kellogg
1930 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Nathan Söderblom
1931 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Jane Addams; Nicholas Murray Butler
1932 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1933 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Norman Angell
1934 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Arthur Henderson
1935 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Carl von Ossietzky
1936 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Carlos Saavedra Lamas
1937 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Robert Cecil
1938 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Nansen Döwletlerarasy Bosgunçy Ofisi
1939 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1940 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1941 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1942 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1943 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1944 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Gyzyl Haç Komissiýa
1945 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Cordell Hull
1946 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Emily Greene Balch; John Mott
1947 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Ingiliz Kuakerlar mezhebi; Amerikan Kuakerlar mezhebi
1948 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —[B]
1949 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: John Boyd Orr
1950 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Ralph Bunche
1951 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Léon Jouhaux
1952 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Albert Schweitzer
1953 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: George Marshall
1954 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: BMG Bosgunçylar Beýik Komiserligi
1955 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1956 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1957 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Lester B. Pearson
1958 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Georges Pire
1959 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Philip J. Noel-Baker
1960 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Albert Lutuli
1961 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Dag Hammarskjöld
1962 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Linus Pauling
1963 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Gyzyl Haç Komissiýa; Gyzyl Haç Döwletler Ligasy
1964 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Martin Luther King, Jr.
1965 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: UNICEF
1966 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1967 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1968 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: René Cassin
1969 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Iş Guramasy
1970 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Norman Borlaug
1971 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Willy Brandt
1972 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: —
1973 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Henry Kissinger; Le Duc Tho [E]
1974 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Seán MacBride; Eisaku Satō
1975 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Andrey Saharov
1976 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Betty Williams; Mairead Corrigan
1977 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Amnestiýa Guramasy
1978 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Anwar El Sadat; Menachem Begin
1979 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Rahibe Teresa
1980 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Adolfo Pérez Esquivel
1981 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: BMG Bosgunçylar Beýik Komiserligi
1982 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Alva Myrdal; Alfonso García Robles
1983 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Lech Wałęsa
1984 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Desmond Tutu
1985 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarasy Hekimler
1986 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Elie Wiesel
1987 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Óscar Arias
1988 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: BMG Parahatçylyk Güýji
1989 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Tenzin Gyatso; Dalay Lama
1990 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Mihail Gorbaçov
1991 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Aung San Suu Kyi
1992 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Rigoberta Menchú
1993 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Nelson Mandela; Frederik Willem de Klerk
1994 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Yaser Arafat; Şimon Peres; İzak Rabin
1995 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Joseph Rotblat; Pugwash Konferansy
1996 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Carlos Filipe Ximenes Belo; José Ramos-Horta
1997 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlerarast Kampaniýa; Jody Williams
1998 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: John Hume; David Trimble
1999 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Çäk Tanamaýan Doktorlar
2000 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Kim Dae Jung
2001 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: BMG; Kofi Annan
2002 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Jimmy Carter
2003 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Şirin Ebadi
2004 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Wangari Maathai
2005 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Döwletlararasy Atom Energiýa Ajansy; Muhammed El Baradey
2006 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Muhammed Yunus; Grameen Bankası
2007 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: BMG Yklym Üýtgemesi Paneli; Al Gore
2008 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Martti Ahtisaari
2009 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Barack Obama
2010 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Liu Xiaobo[F]
2011 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Ellen Johnson Sirleaf; Leymah Gbowee; Tawakel Karman
2012 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Ýewropa Soýuzy
2013 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Himiki Ýaraglary Gadagan Edýän Gurama
2014 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Kailash Satyarthi; Malala Yusufzay
2015 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Tunusiýa Döwle Diýalog Dörtlisi
2016 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Juan Manuel Santos
2017 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Nukler Ýaraglary Ýok Etme Kampaniýasy
2018 - Parahatçylyk Nobel Baýragy: Denis Mukwege; Nadia Murad
Awtor: (Talyp) | 17.11.2018 19:02 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#221)
Ykdysadyýet pudagyndaky 1901-2018 Nobel Baýraklary.
1901-1968 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: —
1969 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Ragnar Anton Kittil Frisch; Jan Tinbergen
1970 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Paul Samuelson
1971 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Simon Kuznets
1972 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: John Hicks; Kenneth Arrow
1973 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Wassily Leontief
1974 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Gunnar Myrdal; Friedrich Hayek
1975 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Leonid Kantorovich; Tjalling Koopmans
1976 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Milton Friedman
1977 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Bertil Ohlin; James Meade
1978 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Herbert Simon
1979 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Theodore Schultz; Arthur Lewis
1980 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Lawrence Klein
1981 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: James Tobin
1982 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: George Stigler
1983 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Gérard Debreu
1984 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Richard Stone
1985 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Franco Modigliani
1986 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: James M. Buchanan
1987 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert Solow
1988 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Maurice Allais
1989 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Trygve Haavelmo
1990 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Harry Markowitz; Merton Miller; William Forsyth Sharpe
1991 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Ronald Coase
1992 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Gary Becker
1993 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert Fogel; Douglass North
1994 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: John Harsanyi; John Forbes Nash; Reinhard Selten
1995 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert Lucas, Jr.
1996 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: James Mirrlees; William Vickrey
1997 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert C. Merton; Myron Scholes
1998 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Amartya Sen
1999 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert Mundell
2000 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: James Heckman; Daniel McFadden
2001 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: George Akerlof; Michael Spence; Joseph E. Stiglitz
2002 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Daniel Kahneman; Vernon L. Smith
2003 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert F. Engle; Clive Granger
2004 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Finn E. Kydland; Edward C. Prescott
2005 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Robert Aumann; Thomas Schelling
2006 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Edmund Phelps
2007 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Leonid Hurwicz; Eric Maskin; Roger Myerson
2008 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Paul Krugman
2009 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Elinor Ostrom; Oliver E. Williamson
2010 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Peter A. Diamond; Dale T. Mortensen; Christopher A. Pissarides
2011 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Thomas J. Sargent; Christopher A. Sims
2012 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Alvin E. Roth; Lloyd Shapley
2013 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Eugene F. Fama; Lars Peter Hansen; Robert J. Shiller
2014 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Jean Tirole
2015 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Angus Deaton
2016 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Oliver Hart; Bengt Holmström
2017 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: Richard H. Thaler
2018 - Ykdysadyýet Nobel Baýragy: William D. Nordhaus; Paul M. Romer
...