Mämmet Orazmuhammedow AFK 2019 iň gowy ikinji derwezewany

0 ses
25
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Sport | 20.01.2019 09:29 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#309)
«Championat.asia» saýtynyň berýän maglumatyna görä, Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň derwezewany Mämmet Orazmuhammedow Birleşen Arap Emirliklerinde geçirilýän Aziýa kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda derwezäni howply urgulardan iň kän halas eden derwezewanlaryň sanawynda ikinji orny eýeledi. Saýtda berilýän hasaplamalara görä, milli ýygyndymyzyň bu ýaryşda geçiren duşşuyklarynyň üçüsinde-de başdan-aýaga ýaşyl meýdanda bolan derwezewan jemi 14 sany howply urgyny gaýtarmagy başardy. Onuň netijesi, toparçalaýyn tapgyryň nusgawy 11-ligine girizilen Iordaniýanyň derwezeçisi Amir Şafiniňkiden diňe bir halas ediş aşakda.

Aziýa kubogy ― 2019-da howply urgulary iň kän gaýtaran derwezewanlar:

1. Amir Şafi (Iordaniýa) ― 15
2. Mämmet Orazmuhammedow (Türkmenistan) ― 14
3. Maýkl Falkesgaard (Filippinler) ― 14
4. Ignatiý Nesterow (Özbegistan) ― 12
5. Mehdi Halil (Liwan) ― 10
6. Faýz Al-Ruşeýdi (Oman) ― 9
7. Mettýu Raýan (Awstraliýa) ― 9
8. Kutman Kadirbekow (Gyrgyzystan) ― 8
9. Siwarak Tedsungnoen (Taýland) ― 8
10. Rami Hamada (Palestina) ― 8

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...