Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň düzümini döwrebaplaşdyrmak işleri çaltlandyrylýar

0 ses
14
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 15.01.2023 04:48 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#343)
Ozal habar berşimiz ýaly, 13-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.     Mejlisde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň hasabatynyň dowamynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işi, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de  döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada-da aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, port hojalygynyň tehniki üpjünçiligi, döwrebap serişdeleri almak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berildi.     Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, port düzüminiň pugtalandyrylmagynyň we döwrebaplaşdyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi we bu ugurda işleriň depginlerini ýokarlandyrmagyň möhümdigini bellemek bilen, agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...