17-nji awgustdan 27-nji sentýabr aralygynda ýurtdan çykmak we girmek üçin rugsat almaly

0 ses
49
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 21.08.2017 10:39 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#35)
15-nji awgustda geçirlen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň netijesinde Aziada wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin 17-nji awgustdan 27-nji sentýabr aralygynda ýurduň ähli regionlarynda harby we hukuk goraýjy organlaryň güýçlendirilen iş düzgüni yglan edildi. Muňa görä Türkmenistanyň daşarky ýurtlar bilen bolan serhetleri ýapyldy, wiza düzgüni çäklendirildi, gümrük gözegçiligi güýçlendirildi, ýurda girmek we ýurtdan daşary ýurda çykmak rugsada tabyn tutuldy.

Kadadan daşgary ýagdaýlarda bu meselelere gözegçilik etmek üçin ýörite komissiýa döredildi. 17 Awgust - 27 Sentýabr arasynda Aşgabatda gurnalmagy planlaşdyrylan halkara sergileriniň we çäreleriniň ählisi has giçki senelere süýşürildi.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...