Gruziýada bulaşyk howanyň netijelerini aradan aýyrýarlar

0 ses
73
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 19.01.2023 23:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#376)
Gruziýada uzaga çeken bulaşyk howanyň ýetiren zyýanyny aradan aýyrýarlar diýip, «Habar 24» ýazýar.    Bütin hepdeläp ýurduň gündogarynda güýçli gar ýagmagy netijesinde ýollarda kynçylyklar döredi. Indi uly ýollary gije-gündizläp arassalaýarlar. Emma garyň köp ýagmagy sebäpli ýörite tehnikalar ýetişmeýärler, şol sebäpli halkara ýollaryň käbir böleklerinde hereketi çäklendirmeli boldy.    Ýurduň demirgazygynda bolsa, güýçli şemal kynçylyklary döretdi. Lançhuti obasynda bir adamyň ulagynyň üstüne agaç ýykylyp, heläk boldy. Sebitde ýaşaýyş öýleriniň 120-sine, dört mekdebe we üç çagalar bagyna zeper ýetdi.    Elektrik geçirijileriň diregleri ýykyldy. Ilatly ýerleriň birnäçesinde gaz we suw üpjünçiligi kesildi.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...