Maryda boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler

0 ses
115
user-avatar-image Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 19.01.2023 23:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#380)
Ýene-de dört günden  20-nji ýanwarda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler. Mary welaýat häkimliginiň «Maru-Şahu Jahan» gazetinde habar berlişi ýaly, welaýatyň işe ýerleşmek isleýän ýerli ýaşaýjylary, şeýle hem etrabyň çäginde ýerleşýän dürli edaralaryň, guramalaryň we kärhanalaryň wekilleri bu ýarmarka gatnaşmaga çagyrylýar.  Iş ýerlerini gözleýänleriň ýanynda şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, zähmet depderçesi (bar bolsa), şeýle hem hünär bilimi baradaky şahadatnamasy bolmalydyr. Ýarmarka sagat 9:00-dan 12:00-a çenli aralykda geçiriler.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...