Iş wadasy bilen aldanyp, ten söwdasyna mejbur edilen zenanlar

0 ses
64
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 23.08.2017 12:07 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#50)
Şu gün, Türkiýede "iş wadasy" bilen Türkiýä getirilip, ten söwdasyna mejbur edilen Türkmenistanly, Özbegistanly we Täjigistanly, jemi 5 migrant zenan we olaryň ten söwdasyny gurnan 2-si zenan jemi 7 adam tussag edildi.
"öý işinde işletjek" diýip zenanlary aldap, Türkiýä getirenden soň, zor bilen olary tenini satmaga mejbur edýän wakalar soňky wagtlarda köpeldi. Biri saňa mugt pul berjek, iş berjek diýse aňsatlyk bilen ynanmaly däl.

"iş tapyp berjek, öý işinde işletjek" diýen wada bilen Türkiýä getirip pasportlaryny elinden alyp olary müňlerçe dollar bergä batyryp, soň zor bilen öz tenini satmaga mejbur etýärler.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...