Türkiýede okamak üçin elektron onlaýn wiza başlapdyr

0 ses
188
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 23.08.2017 12:14 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#51)
Türkiýe Respublikasyna okamak üçin gitmek isleýän geljekki talyplar üçin talyp wizasy almak möwsümi başlapdyr. Türkiýäniň kanunçylygyna görä, talyp wizasyny almak üçin resmi www.visa.gov.tr salgysyndaky anketany doldurmak we degişli resminamalar bilen Türkiýäniň Aşgabatdaky Ilçihana ýüz tutmak gerek bolup durýar. Ilçihana geleniňizde ýanyňyz bilen, biometrik we adaty pasportyňyzy, JPEC görnüşde 5 x 6 möçberindäki suratyňyzy, Türkiýäniň ýokary okuw jaýyna kabul edilendigiňiz baradaky resminamany, aýlyk haklaryny görkezýän resminamany, şeýle hem, eger 18 ýaşyňyzy doldurmadyk bolsaňyz, ene-ataňyzyň daşary ýurda gitmäge razylyk hatyny getirmegiňiz soralýar.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...