Türkmenistanda Ykdysady Krizis

+1 ses
167
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Ykdysadyýet | 02.09.2017 18:49 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#58)
Türkmenistanda ykdysady ýagdaý 2016-da ABŞ-nyň dollar syýasaty, Rossiýa-Eýran-Türkmenistan gaz hyzmatdaşlyklarynyň durmagy, Gaz bahalarynyň arzanlanmagy we Know-How tehnologiýalarynyň Türkmenistana integrasiýony sebäpli peselip başlapdy. 2017-nji ýylda bolsa, bu krizis hasam täsirini görkeziň başlady. Dollar alym-satymy togtadylmagy ykdysady krizisi hasam güýçlendirdi.Türkmenistanyň Merkez bank hasaby bilen 1$ =3.5 TM, garabazarda bolsa bu iki esse köp (1$=7.0TM). Aziýada geçýänçä Türkmen syýasatçylar ykdysady ýagdaýlaryň hasam peselmegini durdurmak üçin ellerinden gelýän hemme zady edýänligine ynanýan. Ýöne asyl sorag, Aziýada-dan soň Türkmen ykdysadyýetini nähili ýagdaýlar garaşýar. Bu soraga jogaplaryňyzy, pikirleriňizi, bu ykdysady krizisiň sebäpleri we bu krizisden çykmagyň ýollaryny maslahatlaşalyň.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...