Ykdysadyýet we ösüş ministrligi ýatyryldy, Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döredildi

0 ses
192
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Syýasat | 05.10.2017 15:33 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#68)
5-nji oktýabrda prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň giňişleýin mejlisini geçirdi. Şol mejlisde prezidentimiz Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň zerurlygy aradan çykandygyny şu sözler bilen beýan etdi: "Giň gerimli bu gurluşyklar hem-de pudaklary ösdürmek bilen bagly meseleleri netijeli çözmek üçin biz Ykdysadyýet we ösüş ministrligini döretdik. Bellenen ösüş maksatnamalarynyň ählisi diýen ýaly tamamlanan häzirki döwürde, indi bu Ministrligiň zerurlygy aradan aýrylýar".
Prezidentimiz ykdysadyýet ministriligini Maliýe ministriligi bilen birleşdirip, onuň binýadynda Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döretmek tabşyrygyny berdi. Ministrligiň ýolbaşçylygyna Batyr Bazarow bellenildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Orazmyrat Gurbannazarowy bolsa wagtlaýyn ykdysadyýet, bank we halkara maliýe gurluşlary meselelerine gözegçilik etmek wezipesinden boşatdy we onuň ýerine Goçmyrat Myradowy belledi.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...