täze düzgünnama: türkmen kredit kartlaryndan nagt pul çekmek günlük 50 dollar bilen çäklendirildi

0 ses
533
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 09.11.2017 10:07 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#80)
Türkmenistanyň Daşary ykdysady aragatnaşyklar bankynyň resmi saýtynda bildiriş çap edildi. Bu täze düzgüne laýyklykda, daşary ýurtda bolup, öz kredit kart hasabyňdan bir gije-gündiziň dowamynda nagt görnüşde maksimum 50 dollar, nagt däl görnüşde bolsa maksimum 200 çekip bolýar. Bu düzgünama çykmazdan owalky düzgünde bolsa bir gije-gündiziň dowamynda nagt görnüşde maksimum 200 dollar, nagt däl görnüşde bolsa limitsiz çäksiz çekip bolýardy.
Bu düzgünamalara netijesinde kynçylyk çekýän çagalary daşary ýurtlarda okap ýören köp sanda ene-ata bar. Ene-atalar student çagalaryna pul ibermek üçin okuw jaýlaryndan we öz girdejileri barada sprawka almak almaly, Harby gullukdan hat almaly we özleriniň ýakyn garyndaşdyklaryny tassyklamaly.

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...