Soňky hereketler

Acelya atly agzanyň soňky hereketleri

0 teswir 106 ENTRY (#122)
Täçmämmet Jürdekow: "Diagnozy ýygnak" hekaýa.

Menä walla, şu ýygnakdyr leksiýalardan halys basylýan. Asyl işe eliñi degreñok, kese ýykýar. Ez-bez bolupdyryn, ýygnak sesini eşitsem, bir hili endamym titirr edýär. Ynanaýyñ, işe gitmeli bolanda edil ýaga depjek ýaly. Ýygnaksyz günümiz geçenok, kä günler yzly-yzyna ikisi-üçüsem bolýar. Elbetde, pylanç
Kategoriýa: Edebiýat | 06.02.2018 19:21 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#122)
...