Agza: DrWaltBishop

Agza: DrWaltBishop

Tassyknama: Tassyklanan Hasap
Doly Ady: Dr Walter Bishop
Jynsy: Erkek
Ýaşaýan Ýeri: London
Hakynda: Anglia Ruskin Uniwersitetinde Finans we Ykdysadyyet boýunça PhD programmasyny okap gutardym.  Häzirlikçe bu uniwersitetde ylmy işler bilen meşgullanýan.
Görnüş: Super Administrator
Agzalyk Wagty: 6 ýyl (05.08.2017 11:36-dan bäri)
Ekstra Aýratynlyklar: Entry oklap biler
Entrylere teswir ýazyp biler
Entrylere ses berip biler
Teswirlere ses berip biler
Ýazgylara minus ses berip biler
Islendik entryni täzeden kategoriýalap biler
Islendik entryni üýtgedip biler
Islendik teswiri üýtgedip biler
Islendik teswir jogabyny üýtgedip biler
Ýazgylary hiç kime görkezmän üýtgedip biler
Islendik entry üçin iň gowy jogaby belläp biler
Atsyz ýazgylaryň IP adreslerini görüp biler
Ýazgylara kimiň ses berip kimiň şykaýat edenini görüp biler
Ýazgylary şykaýat edip biler
Islendik ýazgyny tassyklap ýa-da ret edip biler
Islendik ýazgyny gizläp ýa-da görkezip biler
Gizlenen ýazgylary pozup biler
Agzalaryň diwarynda ýazgy ýazyp biler
Täzeje Agzalar sahypasyny görüp biler
Aýratyn Agzalar sahypasyny görüp biler

DrWaltBishop atly agzanyň statistikasy

Rating: 291 oçko (2-nji ýerde)
Dererjesi: Talyp
Entryler: 57
Teswirleri: 5
Teswir Jogaplar: 8
Sesleri: 14 entry, 2 teswir
Beren oçkolary: 15 plus ses, 1 minus ses
Alan Oçkolary: 13 plus ses, 0 minus ses

DrWaltBishop atly agzanyň diwary

Haýyş, bu diwara ýazgy ýazmak üçin ilki hasabyňyza giriň ýa-da agza boluň.
...