Agza: josgun

Agza: josgun

Tassyknama: Heniz Tassyklanmady
Doly Ady: Josh
Jynsy: Erkek
Ýaşaýan Ýeri: Mars
Hakynda: Ýazgylarymy kän okama aşyk bolup galarsyň!
Görnüş: Agza
Agzalyk Wagty: 6 ýyl (23.08.2017 04:31-dan bäri)
Ekstra Aýratynlyklar: Entry oklap biler
Entrylere teswir ýazyp biler
Entrylere ses berip biler
Teswirlere ses berip biler
Ýazgylara minus ses berip biler
Ýazgylary şykaýat edip biler
Agzalaryň diwarynda ýazgy ýazyp biler

josgun atly agzanyň statistikasy

Rating: 82 oçko (4-nji ýerde)
Dererjesi: Wasýok
Entryler: 21
Teswirleri: 2
Teswir Jogaplar: 1
Sesleri: 2 entry, 0 teswir
Beren oçkolary: 2 plus ses, 0 minus ses
Alan Oçkolary: 3 plus ses, 0 minus ses

josgun atly agzanyň diwary

Haýyş, bu diwara ýazgy ýazmak üçin ilki hasabyňyza giriň ýa-da agza boluň.
...