Ähli Teswirler

josgun atly agzanyň teswirleri

0 ses
210 TESWIR (#79)
Altyn Asyr çempiýon bolar. Sostawy gaty güýçli. Türkmenistanyň milli ýygynynyň poçti yarsyny Altyn Asyr komandasynyn oýunçylary düzýär.
Daşary ýurtdan haýsy kanalda duşuşygy seýir edip bolar ka ýada ssylka bar my ?
Kategoriýa: Sport | 20.10.2017 11:40 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#78)
0 ses
562 TESWIR (#57)
sagja bol, gowy maglumat beripsin...
Kategoriýa: Gep-Gürrüň | 28.08.2017 07:34 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#56)
...