"ilcisi" teg entryler

0 ses
0 teswir 18
Türkmenistanyň Özbegistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýazguly Mämmedow ýurduň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Bahtiýor ​​Saidow bilen duşuşdy. Düýn geçirilen duşuşykda dostlukly türkmen-özbek gatnaşyklaryny, we strategik hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmagyň möhüm meselelerine garaldy diýip, Özbegistanyň ...
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 15.01.2023 06:23 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#362)
Köpräk görmek üçin şuňä basyň: doly entry listi ýa-da bet tegler.
...