"sac" teg entryler

0 ses
0 teswir 13
Russiýadaky «19 Lab Professional» gözellik brendini esaslandyryjy Walentina Gluşkowa «Gazeta.ru» neşirine gyşyna saç ýuwulanda, elektrizasiýalaşmagynyň öňüni almagyň ýollaryny salgy berdi. Onuň aýtmagyna görä, munuň üçin saçyňy biraz mylaýym suwa ýuwmak gerek. «Saçyňy mineral suwa durlamak peýdaly bolar» diýip, Gluşkowa aýtdy. Ol şeýle-de süpürgiç ...
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 15.01.2023 06:23 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#366)
+1 ses
0 teswir 227
Adam saçyň 88%-i proteýinlerden 12%-i bolsa suwdan ybarat. Diňeje şu maglumatda seredimizde, saça zeper ýetirip biljek maddalar ýa proteýin düzümine ýa-da suw düzümine zeper ýetirýän bolmaly. Şuňa görä: 1 - PROTEÝIN DÜZÜMINI GOWŞADÝAN SEBÄPLER: (skobkada täsirlik derejesi görkezilýär) (95%) Pes derejede iýim içim (Proteýinli iýmitleri ganymat iýmez...
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Saglyk | 20.09.2017 07:06 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#63)
Köpräk görmek üçin şuňä basyň: doly entry listi ýa-da bet tegler.
...