"yeralma" teg entryler

0 ses
0 teswir 30
Türkmenistan Özbegistan Respublikasy bilen oba hojalygy pudagyndaky hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär. Şunuň bilen baglylykda, Rejep Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Özbegistana sapar bilen bardy diýip, özbek elektron neşirleri habar berdi. Bellenilişi ýaly, wekiliýetiň düzümine Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak min...
Awtor: (Talyp) | Kategoriýa: Habarlar | 15.01.2023 06:23 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#364)
Köpräk görmek üçin şuňä basyň: doly entry listi ýa-da bet tegler.
...