Daşoguzdan soňra Aşgabady uran duz tupany

0 ses
77
Awtor: (Wasýok) | Kategoriýa: Habarlar | 09.06.2018 21:06 Gyzgyn, Turkmence, Sosiyal, interaktiw, sayty, Turkmen, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Türkmençe, Sosiýal, saýty (#151)
Aralýaka sebitinden turan duzly gaý-tupan maý aýynyň aýagynda ilki Türkmenistanyň demirgazyk sebitlerine, soňra Aşgabada gelip ýetdi.
Baglary, ýollary, jaýlary galyň duz gatlagy örtdi.
Wideo Aşgabadyň golaýynda, Aşgabat-Daşoguz demir ýol uçastogynda düşürildi.
Kadryň arkasyndaky seslerden çen tutulsa, şaýatlar gorkupdyrlar we  näme etjeklerini bilmeýärler. Kimdir biri “gaçmaly” diýip gygyrýar.

WIDEO1: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=oFRJLCDjEic
WIDEO2: https://www.youtube.com/watch?v=iJZolxn3Ng8
WIDEO2: https://www.youtube.com/watch?v=IVYdkRUvK_I
ÇEŞME: Türkmenistanyň Hronikasy

Bu Entryni Paýlaş !

    Baýraklar
    • 1-nji Agza Baýragy: 200 oçko
    • 2-nji Agza Baýragy: 150 oçko
    • 3-nji Agza Baýragy: 100 oçko
    ...